ROSA_POOL_LOGO

BASENOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA

OBIEKTY PUBLICZNE

Jeśli istnieje magia na tej planecie, to zawarta jest w wodzie.

Loren Eiseley

O nas

Specjalizujemy się w doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności: odkrytych i krytych basenów, wodnych placów zabaw, a także kompleksowego zagospodarowania terenu inwestycji.

Stawiamy na działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury sportowej łącząc trendy rynkowe, zapotrzebowanie lokalne i efektywne wykorzystanie budżetu inwestycji. Łamiemy utarte standardy i rozwiązania, prezentując nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami z wykorzystaniem zasad ekonomii i racjonalności.

O nas

Specjalizujemy się w doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności: odkrytych i krytych basenów, wodnych placów zabaw, a także kompleksowego zagospodarowania terenu inwestycji.

Stawiamy na działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury sportowej łącząc trendy rynkowe, zapotrzebowanie lokalne i efektywne wykorzystanie budżetu inwestycji. Łamiemy utarte standardy i rozwiązania, prezentując nowatorskie podejście do kreowania, projektowania i zarządzania obiektami z wykorzystaniem zasad ekonomii i racjonalności.

Oferujemy opracowanie:

  • architektonicznych koncepcji zagospodarowania terenu,
  • wielobranżowej dokumentacji projektowej,
  • studium wykonalności,
  • programu funkcjonalno-użytkowego,
  • oceny efektywności (PPP),
  • analiz rynku i klientów.

Nasze działania cechuje kompleksowe podejście do współpracy, a co za tym idzie wsparcie inwestora na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Są to: doradztwo merytoryczne, prawne, wsparcie w zakresie: zarządzania i przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu, opracowania wielobranżowych dokumentacji projektowych, analiz rynku, założeń funkcjonalno-użytkowych i analiz finansowych dotyczących kosztów budowy, a także eksploatacji w długoletniej perspektywie czasowej. 

Budowa ekonomicznych
kompleksów basenów letnich

Budowa ekonomicznych, publicznych letnich basenów to kompleksowe przedsięwzięcie, które jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na nowoczesne, sprawdzone i efektywne rozwiązania tworzące przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców gmin i zapewniające bezpieczne korzystanie z aktywności wodnych.

Koncepcja ekonomicznych kompleksów basenowych z infrastrukturą towarzyszącą jest stworzona z modułów programowych dających możliwość ich dowolnego konfigurowania. Celem jest tworzenie kompleksów basenów letnich z elementami uzupełniającymi, uwzględniającmi potrzeby i możliwości finansowe inwestora. Dzięki temu każda gmina może dowolnie skonfigurować swój kompleks,

dobierając moduły odzwierciedlające aktualne trendy rynkowe i racjonalnie wykorzystując budżet inwestycji.

Efekty działalności kompleksu letnich basenów odkrytych:

Stworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy

Wzrost liczby obiektów sportowych na terenie gminy oraz poprawa jej atrakcyjności i konkurencyjności

Poprawa sprawności fizycznej przez umożliwienie systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym

Zwiększenie popytu na usługi rekreacyjne oferowane przez gminę – wydatki mieszkańców na sport i rekreację pozostaną w gminie

Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców np. zajęcia aqua aerobik, gimnastyka wodna, nauka pływania i nurkowania

Wyrównywanie szans mieszkańców w dostępie do infrastruktury sportowej, w szczególności do basenu

Zorganizowana i dostępna infrastruktura basenowa jako element przeciwdziałania wykluczeniu i budowaniu właściwych postaw społecznych

Powszechny dostęp do zajęć pływania jako profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży, doskonalenia umiejętności pływania, rehabilitacji seniorów, przeciwdziałania utonięciom

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację idei miast 15 minutowych – ograniczenie uciążliwości wynikającej z konieczności pokonywania dużych dystansów komunikacją zbiorową i indywidualną w celu realizacji potrzeb aktywności fizycznej na basenie